בונים. משפצים. מחייכים

ליהנות מהתוצאה, אבל גם מהדרך.