ART MOOD

תאריך: 17/04/2018

אמנות
הינה ביטוי מעודן של
תשוקה מתפרצת ,
סיפו ר של אמן שנוצר
את ליבו בגעגוע
לחומר ולתשוקות חייו .

Read my tips:
המרווח בין האריחים המכונה
פוגה, הינו הזדמנות לצאת
מהקופסא בכל הניגוע לעיצוב
קירות חדרי הרחצה. הנטיה
השכיחה הינה לבחור פוגה במילוי
בצבע האריח, אולם המלצת
המעצב לעשות שימוש בצבעים
קונטרסטיים ולהרחיב את הפוגה,
כך שתהווה קישוט דקורטיבי.

/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>