BLACK MOOD

תאריך: 11/04/2018

ש ח ו ר
זה הרבה יותר מצבע
ש ח ו ר
מייצג את התיחכום,
המיסתורין , הדרמה
והאלגנטיות של החיים
הפואטיים .
ה ש ח ו ר סמכותי, מלא עוצמה
ומעורר רגשות עזים
כמו  נפש  שכותבת
מחזות  שקספיריים .

Read my tips:
בעיצוב של חדר אמבט עם
חיפוי אריחים שחורים, מומלץ
ביותר לצבוע את התקרה
בצבע ממשפחת גווני הבז

עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />
עיצוב />