DIRECTIONS

תאריך: 26/08/2019


ARTWOOD MARQUETRY NATURAL 100x100

בחרנו בשלושה אריחים דמויי פרקט השייכים לאותה סדרה, באותה דרגת שונות צבעונית, כדי להמחיש עד כמה משנה כיוון הנחתם. אריחים ריבועיים מדגישים חיבורים עדינים, יוצרים מראה אלגנטי ועם זאת, חף מרישמיות. אריחים דמויי פרקט מאורכים יוצרים מראה סטנדרטי המקבל דיוק כתוצאה מאותו חוסר אחידות בגוון. מראה אידרת הדג, יוצר תחכום מסוים אך כזה שאינו משתלט ואינו מתיימר. המראה המבולגן, חושף מראה רב כיווני שיוצר נוכחות ייחודית בחלל. מראה זה דומיננטי יותר מהאחרים. כל אחת מהתמונות המופיעות בפוסט זה, מציגה אופן שונה של הנחת האריחים בהתאמה למתואר כאן. 

הדימיון הרב בין האריחים הוא במידה שווה לשוני ביניהם וזה מהווה חלק מהקסם הרב של הסדרה. שילוב של שלושת המראות הללו בבית אחד יכול ליצור עניין רב ולסייע בהגדרת חללים באמצעות ריצוף – אם המטבח רוצף באריחים דמויי פרקט במראה אידרת דג, את הסלון ניתן לרצף באריחי פרקט מרובעים וכן הלאה.
צירופים אלו, אם נעשים בדיוק ובהידוק יכולים ליצור מידה רבה של עניין בחלל.
ניתן למצוא באולמות התצוגה של רשת אלוני.


ARTWOOD SALON NATURAL COLONIAL WHITE 20x120 


ARTWOOD CHEVRON NATURAL 60x120