THE AQUA WAY

תאריך: 02/07/2019


אבן טרוונטין  עיצוב: נעמי הנדלר צילום: ישראל כהן

ערכו של בית עם בריכה עולה באופן משמעותי, הרבה יותר, מעלות הבריכה עצמה, כך שעוד לפני הפן האסתטי והפנטזיה של רביצה משפחתית בסופ"ש סביב לבריכה, יש לאחת כזאת משמעויות וערכים נוספים שהופכים את בנייתה כדאית.
בריכה תכולה היא סוג של סמל סטטוס המגדיר אווירת חופש אינסופי ובאופן כללי את אג'נדת החיים הטובים, גם בימים של שגרה. גווני האקווה העמוקים ביותר מגיעים דווקא מבריכות המרוצפות אבנים טבעיות. זה נכון שהפסיפס על גווניו התכולים, נקשר באופן כמעט אינסטנקטיבי לבריכות השחיה, אך, ויש אך משמעותי – הגוון הכחול של המים הוא תוצאה של השתקפות השמים. רקע של אבן טבעית בטולרנס שבין גווני בז' ועד גווני בזלת כהים, יוצר אחידות המאפשרת השתקפות מרהיבה של השמים. חיפוי טרוורטין למשל, ייצור גוון אקווה שמיימי בעוד הגוון הבזלתי ייצור כחול עמוק יותר ולעיתים אף מראה פראי כשל מקווה מים טבעי. על הגוון, שמשפיע על סגנון הבריכה, אחראים האריחים שמחפים אותה וחשוב מאוד להבין איזה כחול יתקבל מכל סוג וגוון של אריח. האריחים עמם מחפים את הבריכה יכולים להיות גם אלו עמם מרצפים את כל שטחי החוץ. בחירה כזאת תייצר זרימה הרמונית וסביבה שנעים להיות חלק ממנה. כשמדובר בריצוף בשטחי החוץ ובסביבת הבריכה בפרט, כדאי לקחת בחשבון שימוש באריחי אנט סליפ.

ריצוף אטרנטו מידה 60X30  עיצוב: סיגל לוין צילום: מאור מויאל 

אבן טרוונטין  עיצוב: נעמי הנדלר צילום: ישראל כהן


אבן טרוונטין  עיצוב: נעמי הנדלר צילום: ישראל כהן

אבן טרוונטין  עיצוב: נעמי הנדלר צילום: ישראל כהן


עיצוב: סיגל  ונדב לוין צילום: שי אפשטיין