TURQUOISE MOOD

תאריך: 17/04/2018

בדרכו של האל
כמו לבטא במכחול
מחוזות בין שמים,
בין הים לכחול,
בין שקט לרגש

עוצם את עיניי
ונודד על המים
במניפת הטורקיז

Read my tips:
בעיצוב אידיאלי של חדר
אמבטיה הקפידו על הצבת
שני כיורים על מנת לאפשר
שפע של מקום בשגרת הבוקר.

/>
/>
/>
/>
/>
/>
/>